ویژگی ها و مزایای کود ورمی کمپوست

ویژگی ها و مزایای کود ورمی کمپوست :

 • کود پاکیزه، بهداشتی، بدون بو، عاری از مواد شمیایی و سازگار با محیط زیست
 • بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
 • قابلیت بالای نگهداری آب و تامین کننده رطوبت مورد نیاز گیاه
 • قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی بخصوص گلهای تزئینی حساس
 • محافظت عالی از گیاه دربرابر بسیاری از بیماریها و آفات
 • عاری از باکتری های غیر هوازی، قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوژن
 • دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس و تنش های محیطی
 • حاوی سطح بالایی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان
 • تثبیت pH خاک در محدوده خنثی و بھبود سریع کیفیت خاک
 • جلوگیری از آبشوئی و ازدست رفتن مواد مغذی خاک
 • بھبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و تحریک زندگی میکروسکوپی در خاک
 • عاری از تخم علف های هرز و مواد شیمیایی مضربرای خاک
 • ارتقاء مقاومت در برابر پاتوژنها و عوامل بیماری زای خاک
 • تداوم گلدهی گونه های مختلف گیاهان تزیینی
 • افزایش نسبت اسانسها و مواد موثر در گیاهان دارویی
 • بهبود جوانه زنی بذرها و جلوگیری از زرد شدن و ریزش برگها
 • جایگزینی مطمئن برای کودهای حیوانی سنتی
 • کاهش و نهایتا حذف مصرف کودهای شیمیایی و مواد محرکه رشد خارجی
 • تامین کننده عناصر اساسی ایجاد کننده عطر و طعم در محصولات کشاورزی
 • حفظ کیفیت وافزایش زمان انبارداری محصولات کشاورزی
 • افزایش تداوم کیفیت گلهای شاخه بریده در طی نگهداری در گل فروشی ها